XXX porn Mobil Porn Teen Porn porn film Porn tube XnXX mature porn  Statuti
Web Faqja zyrtare e PDSH-se
Has shqiptar

4 video

<iframe width="200" height="160" src="//www.youtube.com/embed/5fIQDpANovI?list=UUHhaaB4T7sV44_4ZAmIBOQA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Platforma e PDSH-së 2014-2018

MARRËVESHJA E RE 

PDSH-ja, pas shumë analizash të procesit të implementimit të Marrëveshjes së Ohrit, pas shumë kritikash të modifikimeve substanciale, të papërgjegjshme të  kësaj marreveshjeje dhe pas shumë hezitimesh të përgjegjshme doli me vlerësimin se ajo e ka humbur kuptimin e vet, se i ka skaduar afati saqë  është bërë pengesë për zhvillimin e mëtejmë të shoqërisë mbi standardet e  reja. Shpjegimin për dështimin e këtij projekti duhet kërkuar në rrethanat  komplekse socio-historike.

I. HYRJE 

Tashmë është e qartë se formacionet shoqërore, të çfarëdo provience ideologjike qofshin ato, ndërtohen dhe funksionojnë mbiparimin e kontratës që në  thelb është një marrëveshje juridikisht eformalizuar. Me kontrata të kësaj natyre rregullohen marrëdhëniet eindividit me shoqërinë, raportet ndërmjet  institucioneve me shoqërinë,individit me institucionet, të gjitha realacionet  komplekse, tëbrendshme dhe të jashtme të një shoqërie. Kontarata është  parimi qënjë shoqëri e shndërron në shtet. Në varësi nga cilësia e kontratës,  ngamënyra se si ajo rregullon marrëdhëniet ndërmjet grupeve tëndryshme të interesit, atij ekonomik, finansiar, kulturor, etnik,religjioz etj. vlerësohet  funksionaliteti i një shteti.Në shtetet demokratike legjitimiteti për përfaqësim të interesit të njëgrupi fitohet përmes zgjedhjeve, që në esencë janë kontrata që njëparti politike ose një individ lidh me elektoratin. Nëse pikat kryesoretë kontratës nuk respektohen, atëherë shfaqet kriza në shoqëri.  Kohët e fundit sociologët, politikologët kanë filluar ta përdorinnocionin” shtete të dështuara” për ato formacione shoqërore që, përshkaqe të ndryshme nuk funksionojnë si duhet.Njëra nga shkaqet kryesore që e bën një shtet jofunksional ështëinjorimi, mohimi represiv dhe i vazhdueshëm i interesit të një segmenti në shoqëri që ka kapacitete të mjaftueshme ta kontestojë konceptin e shtetit, kontratën që, për interesa vetjake, qëllimisht se tregon, një grup tjetër shoqërore që ka interesa të veçanta në atëshoqëri. Nëse ky segregim vazhdon dhe imponohet me dhunë, atëherëkriza është e paevitueshme dhe këto shtete pandalshëm shndërohen nëformacione të dështuara shoqërore.Njëri nga faktorët kyç që ka kapicitet (de)stabilizues në të gjitha shoqëritë është ai etnik. Shpërfillja e interesit të këtij faktori ndikon që elementet e këtij grupi shoqëror të tregojnë joluajalitet ndaj sistemit që shkakton distancën e rrezikshme etnike, ksenofobinë që përfundon me dyshime paranojake. Në këtë klimë, beteja ndëretnike mugullon në zona ilegale, në institucione jo formale ku hartohen projekte secrete dhe merren vendime jo legjitime. Bie fjala, gjatë konfliktit të viti 2001 në Maqedoni u suspendua instititucioni i Këshillit të Sigurisë Nacionale ku merrnin pjesë edhe pjesëtarë të bashkësive të tjeraetnike dhe u formua një institucion jo legal, jo kushtetues, I ashtuquajtur “kreu i shtetit” ku merrnin pjesë vetë pjesëtarë të komunitetit maqedonas. Ky anashkalim i kushtetutës ndodhë në shoqëritë ku komuniteti tjetër etnik perceptohet vazhdimisht si armik që duhet mbikqyrur, ose si kolonë e pestë, armik i brendshëm që duhetmbajtur në kontrollë.

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image